Forwarding Employer

Ive Got You Under My Skin

Golv som håller i generationer

När man talar om terrazzo så är det inte många som vet vad det handlar om. Terrazzo är, för dom som inte vet, ett material som håller mycket länge och som verkligen kommer till användning i trapphus och andra miljöer där golvet måste tåla mycket stryk. Detta golv är en blandning av cement och små stenar av olika färger som sedan gjuts ut till en och samma yta. Detta är bra då man ser att ytan inte varierar med tiden. Det som också är bra att man sedan kan slipa terrazzon om man så vill för att på det sättet få den att bli bättre än vad den var som ny vilket tillåter en ny-känsla som annars inte upplevs.